Toimintasuunnitelma 2017

KOUVOLAN VIHREIDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Vihreät on puolueena olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2017 on vaalityön vuosi: sen keskeinen tavoite on kääntää Suomen suunta kuntavaaleissa. Huhtikuun kuntavaalien jälkeen käynnistyy välittömästi työ tammikuun 2018 maakuntavaaleja varten. Kouvolan Vihreät toteuttaa puolueen strategiaa paikallistasolla.

Tehtävämme on tuoda kuntavaaleissa inhimillinen, oikeudenmukainen ja kestävä vaihtoehto Kouvolan suunnaksi. Puolustamme ympäristöä, koulutusta ja heikommassa asemassa olevia. Samalla uudistamme vanhoja rakenteita luodaksemme uusia työpaikkoja ja elinvoimaa koko Kouvolassa.

Kärkiteemoina jatkuvat aiempien linjausten mukaisesti ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Kärkiteemat jäsentävät työtämme oppositiossa ja vaaleissa, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joiden puolesta toimimme. Kärkiteemojen rinnalla tuomme vahvasti esiin muita vihreän politiikan keskeisiä aiheita, kuten yhdenvertaisuus ja avoin päätöksenteko.

 

 1. Yhdistystoiminta ja organisaatio

 

 • Yhdistyksellä on hallitus, jonka keskeinen tehtävä on yhdistyksen käytännön toiminnan johtaminen ja suunnittelu, tiedon välittäminen jäsenistölle, piirille, sekä puoluejohtoon.
 • Jokaisen hallituksen kokouksen alussa käydään lyhyt poliittinen keskustelu ajankohtaisista aiheista. Tähän voi kuulua esimerkiksi valtuutettujen tai muiden luottamushenkilöiden infoa jäsenistölle ja/tai kentän kuulumisia päätöksenteon suuntaan.
 • Jäsenhankintaa toteutetaan kalenterivuoden ympäri. Jäsenhankinnan painotuksessa huomioidaan kuntavaalien aikaansaama yleinen kiinnostus politiikkaa kohtaan positiivisena tekijänä.
 • Yhdistys järjestää jäsenistölleen erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Kokouksiin osallistuminen on luonteva tapa olla mukana politiikassa. Lisäksi yhdistys osallistuu toritapahtumiin, järjestää keskusteluiltoja valtuustoasioista, ehdokastapaamisia sekä vapaamuotoisia jäsentapaamisia.
 • Yhdistys tiedottaa jäseniään mahdollisuuksista hakeutua puolueen työryhmiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. Yleinen aktiivisuus nähdään vahvuutena.
 1. Tapahtumat
 • Yhdistys osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, jossa se tavoittaa ihmisiä. Politiikan ”jalkauttaminen” on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä.
 • Tapahtumien tarkoituksena on kohdata ihmisiä, ja keskustella heidän kanssaan.
 • Tapahtumissa jaetaan ihmisille esimerkiksi infolehtisiä, Vihreä Lanka lehteä, ilmapalloja, karkkia jne. Ilmaiseksi jaettavien artikkeleiden tarkoituksena on lisätä myönteistä kuvaa puolueesta.
 • Kouvolan Vihreät hakeutuu aktiivisesti erilaisiin keskustelutilaisuuksiin, sekä foorumeihin.
 1. Ehdokashankinta
 • Kevään 2017 tärkein tehtävä on kuntavaaliehdokkaiden asettaminen. Yhdistys tekee laajalla rintamalla työtä hyvien ehdokkaiden löytymiseksi.
 • Ehdokashankintaa toteutetaan ihmisiltä suoraan kysymällä, sekä Facebook rekrytoinnilla.

 

 1. Koulutustoiminta
 • Vaalivuoden johdosta yhdistyksen järjestämä koulutus liittyy kuntavaaleihin. Lisäksi maakuntavaalien lähestymisestä johtuen yhdistyksestä lähetetään henkilö / henkilöitä maakuntavaaleihin liittyviin koulutuksiin, joita puolue ja / tai Kaakkois-Suomen piirijärjestö toteuttaa.
 • Hallitus ottaa huomioon jäsenistön toiveet koulutuksista.
 1. Viestintä
 • Pääviestintäkanavana toimii hallituksen, sekä yhdistyksen sähköpostilistat
 • Yleinen tiedottaminen, mielipiteiden vaihto ja nopeaa reagointia vaativat asiat hoidetaan useimmiten Facebookin avulla
 • Instagram ja Twitter viestintää käytetään lähinnä pr-tarkoituksessa.
 • Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä paikallislehteen. Tämän tarkoituksena on lisätä medianäkyvyyttä ja lisätä asukkaiden tietoisuutta siitä, että miten Kouvolan Vihreät alueella toimii.
 1. Talous
 • Toimintaa toteutetaan budjetin mukaisesti. Hallitus on vastuussa yhdistyksen talouden hoidosta. Taloudenhoitaja pitää hallituksen tietoisena yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

 

 1. Lopuksi

Kouvolan Vihreiden tärkeimpänä tavoitteena vuonna 2017 on vaalien lisäksi jäsenmäärän kasvattaminen. Erityisen tärkeää on myönteisen näkyvyyden lisääminen. Kouvolan Vihreät pyrkii kaikella toiminnallaan kasvattamaan kannatustaan ja osoittamaan kykynsä paikallispolitiikan vahvana toimijana aikaisemman pienpuolueen “leiman” sijaan.

Vihreät haluaa näyttäytyä aktiivisena ja kantaa ottavana puolueena Kouvolassa. Kaikkia jäseniä kannustetaan mielipidekirjoitteluun ja yhteiskunnallisen blogin ylläpitämiseen.

Kaiken toiminnan halutaan perustuvan positiiviseen ilmeeseen ja ratkaisukeskeiseen toimintaan.

 

Kouvolan Vihreät, hallitus